De naam 'van den Berg'

De oudst bekende van den Berg is Jan Aartsen die volgens het historisch kadaster van Zwartebroek in 1801 op Blankenhoef in Zwartebroek woonde. Volgens zijn huwelijksinschrijving is hij in Nijkerk geboren. Mogelijk was hij een zoon van Aart Frederikz en Evertje Jansen die op 9 december 1761 een zoon Jan lieten dopen. Hiervan is echter nog geen enkel bewijs hoewel hij wel kinderen had die Aart en Evert(je) genoemd werden. Jan droeg de naam 'van den Berg' al toen hij ingeschreven stond als bewoner van de Blankenhoef in 1801. Ook bij zijn overlijden werd hij 'Jan Aardsen van den Berg van Blankenhoef' genoemd. Zijn zoon Paulus nam op 6 mei 1826 officieel de naam van den Berg aan.

De naam ' van de/den/der Berg' is ontleend aan een toponiem met het bestanddeel 'berg'. Het element berg treffen we in talloze samenstellingen aan. In de lage delen van ons land betreft het vaak benamingen van geringe bodemverheffingen. Het is overwegend Van den Berg, omdat het zelfstandig naamwoord 'berg' dat aan de familienaam ten grondslag ligt als een mannelijk woord wordt beschouwd; het lidwoord 'de' neemt derhalve na het voorzetsel de vorm 'den' aan.